університет
Молодих лідерів

university
of young leaders

Програма навчання для молоді з комплексним підходом до розвитку. Даємо не лише знання, а й формуємо цінності !

A training program for young people with a comprehensive approach to development. We give not only knowledge, but also form values!

Цінності програми

Program values

1

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ

CRITICAL THINKING

Ми віримо, що тільки через аналіз і обговорення різних точок зору молодь може справжньою мірою зрозуміти складність сучасних викликів

We believe that only through analyzing and discussing different points of view can young people truly understand the complexity of modern challenges

2

ВЗАЄМОПОВАГА

MUTUAL RESPECT

Наш проєкт ґрунтується на принципах поваги до думок та переконань інших, що сприяє розмаїттю та об'єднанню

Our project is based on the principles of respect for the opinions and beliefs of others, which promotes diversity and unity

3

ДЕРЖАВОЦЕНТРИЗМ

STATE-CENTEREDNESS

УМЛ прагне підготувати покоління лідерів, які готові працювати на благо післявоєнної України та розвивати її потенціал

UML strives to prepare a generation of leaders who are ready to work for the benefit of post-war Ukraine and develop its potential

4

КОНСТРУКТИВНІСТЬ

CONSTRUCTIVENESS

УМЛ надає учасникам інструменти для аналізу проблем та розробки конструктивних рішень, спрямованих на покращення суспільства

UML provides participants with the tools to analyze problems and develop constructive solutions aimed at improving society

Приєднуйся до умл

Тут формуються не лише знання, а й цінності, які допомагають стати справжніми лідерами сучасного світу

JOin YUL

Not only knowledge, but also values that help to become true leaders of the modern world are formed here.

Долучитися
join us

Відгуки учасників
попередньо сезону

previous season
participants Feedback

«Рекомендую активно брати участь у всіх можливостях, які надає УМЛ "Key Generation". Участь у проєктах та подіях розширить ваші знання та збагатить досвід. Найбільш продуктивними виявились дискусії та обміні ідеями з колегами – це дійсно допомагає розвинути аналітичні та комунікаційні навички»

«I recommend that you actively participate in all the opportunities provided by Key Generation UML. Participation in projects and events will expand your knowledge and enrich your experience. Discussions and exchanges of ideas with colleagues proved to be the most productive - it really helps to develop analytical and communication skills»

Артем – 25 років, Мукачево

Artem - 25 years old, Mukachevo

«Університет молодих лідерів приємно здивував мене різноманіттям експертів, що дозволило мені поглибити свої знання в різних галузях. Отримавши корисний досвід, я відчуваю себе готовим до викликів. Атмосфера ком'юніті критичного мислення надихає на нові ідеї, а знайомства з однодумцями стають ключем до важливих зв'язків і можливостей»

«The University of Young Leaders pleasantly surprised me with the diversity of experts, which allowed me to deepen my knowledge in various fields. Having gained useful experience, I feel ready for challenges. The atmosphere of the critical thinking community inspires new ideas, and meeting like-minded people is the key to important connections and opportunities»

Іван – 23 роки, Київ

Ivan - 23 years old, Kyiv

«УМЛ не лише допомогла мені систематизувати знання, а й примножити їх. Окрема подяка організаторам за підтримку!»

«UML not only helped me to systematize my knowledge, but also to multiply it. Special thanks to the organizers for their support!»

Дар'я – 25, Львів

Daria - 25, Lviv

«Спочатку я не очікував багато від УМЛ, але курс приємно вразив! Спікерам окремий респект ! »

«At first, I did not expect much from UML, but the course impressed me! Special respect to the speakers!»

Максим – 18 років, Київ

Maksym - 18 years old, Kyiv

«Чудова програма для тих, хто хоче розвиватися як лідер. Дякую Key Generation за таку круту можливість»

«This is a great program for those who want to develop as a leader. Thank you Key Generation for such a great opportunity»

Віктор – 25 років, Рівне

Viktor - 25 years old, Rivne

Про що навчання

About study

Університет молодих лідерів це поліекномічна програма навчання для молоді.
В 2024 році програма УМЛ зосередиться на внутрішніх проблемах України, та пошуках шляхів їх вирішення.

The University of Young Leaders is a multidisciplinary training program for young people.
In 2024, the UML program will focus on Ukraine's internal problems and the search for solutions.

На найкращих учасників програми, які наберуть найбільшу кількість балів  по завершенню, чекають приємні подарунки та можливість отримати стажування  в провідних аналітичних центрах або у народних депутатів України.

Отримати бали можна за домашні завдання, активну участь в заходах та за фінальний екзамен.

The best participants of the program, who will score the highest number of points, will receive nice gifts and the opportunity to get internships at leading think tanks or with members of the Ukrainian Parliament.

You can get points for homework, active participation in events, and the final exam.

структура навчання

Study structure

1

ЛЕКЦІЇ

LECTURES

Основний формат навчальної програми, під час якого наші лектори та спікери, в деталях розкриють основні проблеми, які є актуальними для нашої держави, та пояснять причини їх виникнення(40% офлайн, 60% онлайн)

The main format of the training program, during which our lecturers and speakers will reveal in detail the main problems that are relevant to our country and explain the reasons for their occurrence (40% offline, 60% online)

2

ПУБЛІЧНИЙ ДИСКУРС

PUBLIC DISCOURSE

Щомісячна офлайн подія, під час якої учасники та лектори обговорюють шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми, яка задаєтсья на початку кожного з модулів

A monthly offline event during which participants and lecturers discuss ways to solve a particular problem that is set at the beginning of each module

3

ТРЕНІНГИ

TRAININGS

Практичні заняття, де учасники на практиці застосовують, отримані під час навчання навички

Practical classes, where participants apply the skills acquired during the training

4

ФАКУЛЬТАТИВИ

ELECTIVES

Додаткові онлайн події в рамках навчальної програми

Additional online events as part of the training program

5

ДІАЛОГИ З ЕКСПЕРТАМИ

DIALOGUES WITH EXPERTS

Неформальний діалог з цікавими гостями/експертами з різних сфер

Informal dialog with interesting guests/experts from various fields

6

ДЕБАТИ

DEBATE

Онлайн-дебати на найбільш гострі теми кожного з модулей

Online debates on the most pressing topics of each module

7

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

HOMEWORK

В кожному модулі учасникам задають декілька домашніх завдань, які спрямовані на розширення знань тієї чи іншої теми. В кінці кожного модуля є тестове завдання для закріплення знань.

In each module, participants are given several homework assignments aimed at expanding their knowledge of a particular topic. At the end of each module, there is a test task to consolidate knowledge.

Хочеш прийняти участь?

Твоя участь може стати ключовим елементом в досягненні цілей та спільного успіху країн.

Do you want to participate?

Your participation can be a key element in achieving the goals and joint success of the countries.

Долучитися
join us

Календар подій

Event Calendar

БЕРЕЗЕНЬ

1 модуль (2 семінари, 3 онлайн лекції, 2 факультативи, 1 публічний дискурс)

КВІТЕНЬ

2 модуль (2 семінари, 3 онлайн лекції, 2 факультативи, 1 публічний дискурс, 1 тренінг)

ТРАВЕНЬ

3 модуль (2 семінари, 3 онлайн лекції, 2 факультативи, 1 публічний дискурс, 2 тренінга)

ЧЕРВЕНЬ

Екзамен. Випускний вечір (Церемонія нагородження)

MARCH

1 module (2 seminars, 3 online lectures, 2 electives, 1 public discourse)

APRIL

Module 2 (2 seminars, 3 online lectures, 2 electives, 1 public discourse, 1 training)

MAY

Module 3 (2 seminars, 3 online lectures, 2 electives, 1 public discourse, 2 trainings)

JUNE

Examination. Graduation party (Award ceremony)

Заповнюй анкету
та приєднуйся

Долучитися

Запишись на наступний
потік

Набір на цей потік вже пройшов, проте ти можеш зареєструватися на наступний.Заповни анкету і ми обовʼязково напишемо тобі коли почнеться набір :)

Sign up for the next stream

The enrollment for this course has already closed, but you can still register for the next one.Fill out the form and we'll be sure to write to you when the enrollment starts :)

Форма заповнена успішно!
Ми звʼяжемося з тобою найближчим часом :)
Упс.. Щось пішло не так :/
The form has been submitted successfully!
We will contact you shortly :)
Oops. Something went wrong :/.